അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുടർവിദ്യാഭ്യാസം

By: 600110 On: Mar 2, 2023, 4:35 PM

 

2021 ഓഗസ്റ്റിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദശലക്ഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി യുനിസെഫ് പറഞ്ഞു. സർവ്വകലാശാലകളിൽ ചേരുന്നതിൽ നിന്നും നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഭരണകൂടം സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കൂട്ടം സന്നദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടവർക്കും, അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കും  പങ്കെടുക്കാം. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ചേരാൻ കഴിയൂ.