സ്കൂൾ വെതര്‍‌സ്റ്റേഷന്‍ പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മികച്ച മാതൃകയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

By: 600021 On: Feb 24, 2023, 1:37 AM

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ‘സ്കൂൾ വെതര്‍‌സ്റ്റേഷന്‍’ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച മാതൃകയാണെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് സാമൂഹിക ഇടപെടല്‍ നടത്താന്‍ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതാണെന്നും  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മറ്റു ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കും പഠനങ്ങള്‍ക്കും ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ ഗുണകരമാകും. കാലാവസ്ഥയില്‍ വരുന്ന പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ സ്‌കൂള്‍ തലം മുതല്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കുട്ടിയെ പ്രാപതരാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത്  34 വെതര്‍ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.