സ്കൂളുകളില്‍  ഗ്രേഡിംഗ്  അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതലെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

By: 600021 On: Feb 23, 2023, 12:42 AM

സ്‌കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിലൂടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ  അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗ്രേഡിംഗ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. വിജയശതമാനം, കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം, അച്ചടക്കം, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ തുടങ്ങി അൻപതോളം വിഷയങ്ങളിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാവും  സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഗ്രേഡ് നൽകുകയെന്നും  മന്ത്രി പറഞ്ഞു.