അമിത ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പിഴ വര്‍ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എഡ്മന്റണ്‍ സിറ്റി 

By: 600002 On: Feb 21, 2023, 11:09 AM

എഡ്മന്റണില്‍ നോയിസ് ബൈലോയില്‍ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് സിറ്റി. പുതിയ ബൈലോയില്‍ അമിത ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചുമത്തുന്ന പിഴ വര്‍ധിപ്പിക്കും. നിലവില്‍ പിഴ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിഴ തുക വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കൗണ്‍സിലറും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നഗരം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് ശബ്ദമലിനീകരണമെന്ന് കൗണ്‍സിലര്‍ മൈക്കിള്‍ ജാന്‍സ് പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രശ്‌നം സിറ്റി കൗണ്‍സിലിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ബൈലോ പരിഷ്‌കരിക്കുന്ന കാര്യം ബുധനാഴ്ച പരിശോധിക്കുമെന്നും കൗണ്‍സിലര്‍ അറിയിച്ചു. 

അമിത ശബ്ദമുളള വാഹനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിലവിലെ പിഴ 250 ഡോളറാണ്. ഇതില്‍ നിന്നും 1000 ഡോളറായി പിഴത്തുക ഉയര്‍ത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. നിയമ ലംഘനം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഓരോ ലംഘനത്തിനും ഇരട്ടി പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും മാറ്റം വരുത്തിയ ബൈലോയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.