അറ്റകുറ്റപ്പണി; തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിമാന സമയങ്ങളിൽ മാറ്റം 

By: 600021 On: Feb 20, 2023, 11:54 PM

അറ്റകുറ്റ പണികൾക്കായി റൺവേ അടയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ  ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലെ സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. 12.30 മുതൽ 4.30 വരെയുള്ള സർവീസുകളാണ്  ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി  പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. ഇതോടെ യാത്രക്കാർ വിമാനക്കമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും  നിർദ്ദേശമുണ്ട്.