കേരള പൊലീസിൻ്റെ അവഞ്ചേഴ്സിന് അംഗീകാരം നൽകി സ‍ര്‍ക്കാര്‍ 

By: 600021 On: Feb 18, 2023, 10:01 PM

ന​ഗര മേഖകളിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും തടയാനും സ്ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നശിപ്പിക്കാനും  വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡായ അവഞ്ചേഴ്സിന് സാധൂകരണം നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത 120 കമാണ്ടോകള്‍ക്കാണ്   സംസ്ഥാന പൊലീസിന് കീഴിൽ പരിശീലനം നൽകിയത്.  ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  രൂപീകരിച്ച അവഞ്ചേഴ്‌സിന്  ഡിജിപിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം രൂപീകരണത്തെ സാധൂകരിച്ച് സർക്കാർ   ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. തീവ്രവാദി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഐജിയുടെ കീഴിൽ  തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.