സൈബർ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇൻഡിഗോ ബ്രൗസിംഗിനായി താൽക്കാലിക വെബ്‌സൈറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു

By: 600110 On: Feb 17, 2023, 5:23 PM

കമ്പനിയെ ബാധിച്ച സൈബർ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബ്രൗസിംഗിനായി, ഇൻഡിഗോ ബുക്‌സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്, ഒരു താൽക്കാലിക വെബ്‌സൈറ്റ് സൃഷ്‌ടിച്ചു . പുതിയ സൈറ്റിൽ താൽക്കാലിക വെബ്‌സൈറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നും വാങ്ങലുകൾ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ നടത്താനാവില്ലെന്നും ഇൻഡിഗോ പറയുന്നു. അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്ക്‌ ദിവസവും ആപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ , ഇൻഡിഗോ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.