കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് 20 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ്

By: 600021 On: Jan 12, 2023, 7:41 PM

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണത്തിനായി 20 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ച്  ധനവകുപ്പ് . കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക്  മൊത്തം 50 കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകിയതോടെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം.  ഇതുവരെ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരിൽ 1073 പേർക്കുള്ള  83.1 കോടി രൂപയുടെ  ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ സാവകാശം വേണമെന്ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതെ ഇത്രയും തുക നൽകാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ  ഓരോ മാസവും 3.46 കോടി രൂപ വീതം മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്നാണ്   കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ  അറിയിപ്പ്.