പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആറാം ക്ലാസുവരെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം അനുവദിച്ച് താലിബാൻ 

By: 600021 On: Jan 12, 2023, 6:37 PM

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒന്ന് മുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ  അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്   അനുമതി നൽകി താലിബാൻ.  ആറാം ക്ലാസിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കായി സ്‌കൂളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് താലിബാൻ  ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക വസ്ത്രധാരണം പാലിച്ച് സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിൽ  പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്  വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാമെന്ന് താലിബാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.  ഇസ്ലാമിക നിയമം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സര്‍വ്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസമടക്കം എല്ലാ ക്ലാസുകളിലേക്കും  പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചുള്ള താലിബാൻ ഉത്തരവിനെ   ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്.