ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ 79% ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണെന്ന് നിയമ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്  

By: 600021 On: Jan 10, 2023, 7:40 PM

ഇന്ത്യയിലെ ഹൈക്കോടതികളില്‍ 2018 മുതല്‍ 2022 ഡിസംബര്‍ 19 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ നിയമിതരായ  537 ജഡ്ജിമാരിൽ 79 ശതമാനം പേരും ജെനറല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം.  മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍  നിന്നും 11 ശതമാനവും,  ന്യൂനപക്ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും 2.6 ശതമാനവും  എസ് സി, എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളില്‍  യഥാക്രമം 2.8, 1.3 ശതമാനവുമാണെന്ന്  പാർലമെന്റ് സമർപ്പിച്ച കണക്കുകളിൽ പറയുന്നു. ജഡ്ജി നിയമനത്തിലെ കൊളീജിയം രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുകയും നിയമന നടപടി വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്ത് വന്നത്.