10000 കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ; പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്

By: 600021 On: Dec 27, 2022, 6:42 PM

വ്യവസായ വിദഗ്ധര്‍, തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവല്‍ക്കരണത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനുമായി 10000 കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ  കീഴിൽ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിർമിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍, യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപണി വിപുലീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള  ബിസിനസ് അലയന്‍സ് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി.രാജീവ്. എംഎസ്എംഇ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപണി ഉറപ്പാക്കാനും ഇതിൻ്റെ  ഭാഗമായി മെയിഡ് ഇൻ കേരള  എന്ന പുതിയ ബ്രാന്റ് നടപ്പാക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ  വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു.