ഡയബെറ്റിസ് വരുതിയിലാക്കാൻ പടവലങ്ങ

By: 600054 On: Nov 25, 2022, 8:19 AM

ഡയബെറ്റിസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഡയബെറ്റിസിനെ പിടിച്ച പിടിയാലേ വരുതിയിലാക്കാൻ പടവലങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ മതി. കൂടുതലറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ...!!