അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നിർമ്മാണവും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തണമെന്ന്  മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

By: 600021 On: Nov 19, 2022, 7:36 PM

അന്ധവിശ്വാസം, ആഭിചാരം, മന്ത്രവാദം തുടങ്ങിയവക്ക്  എതിരായ ബോധവൽക്കരണം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തണമെന്നും ഇത്തരം കർമങ്ങൾ തടയുന്നിന് പര്യാപ്തമായ നിയമ നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി കൊണ്ടുവരണമെന്നും  മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ്.  ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി  വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്നത്  ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് നിരീക്ഷിച്ചു. നരബലിയുടെ പേരിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്കെതിരെ മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ  ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പു സെക്രട്ടറിക്കും ഉത്തരവ് കൈമാറി. അന്ധവിശ്വാസവും ആഭിചാര പ്രക്രിയയും ആകർഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരസ്യങ്ങളും  കർശനനിയമം വഴി നിരോധിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.