ഏകീകരിച്ച പെൻഷൻ പ്രായം - തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ്.

By: 600021 On: Nov 4, 2022, 7:06 PM

പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പെൻഷൻ പ്രായം  നിലനിൽക്കേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കിയ തീരുമാനം മരവിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും  നിർത്തിവെച്ചതായും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം 60 ആക്കി ഏകീകരിച്ചു കൊണ്ട് ധനവകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് വലിയ വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.

122 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെഎസ്ഇബി, കെഎസ്ആർടിസി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴികെ പുതിയ ഉത്തരവ് ബാധകമാവുമെന്ന വിവാദ ഉത്തരവ് ആണ് ഇപ്പോൾ  പിൻവലിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 30നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പെൻഷൻ പ്രായം അറുപതാക്കി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. 

ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന  ഈ ഉത്തരവ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കൂടി  പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നും  ആവശ്യപ്പെട്ട്  വിവിധ യുവജവസംഘടനകൾ  മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു.