ജലപ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കൂട്ടായ ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ വേണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു .

By: 600021 On: Nov 1, 2022, 3:40 PM

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രതികൂല ആഘാതം ജലസംവാദത്തിന് ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്  പ്രസിഡണ്ട് ദ്രൗപതി മുർമു.ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ   ഇന്ന്  ജലവിഭവ, ​​നദി വികസന, ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവന മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ ജലവാരത്തിന്റെ ഏഴാമത് എഡിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

ഇന്നു മുതൽ നവംബർ 5 വരെയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംയോജിതമായി ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യാ ജലവാരത്തിന്റെ ഏഴാമത് എഡിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ‘'ജലസുരക്ഷ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും തുല്യതയ്ക്കും' എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രമേയം.