കാനഡയില്‍ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കാനഡ 

By: 600002 On: Aug 24, 2022, 7:36 AM


കാനഡയില്‍ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്ന ജോലിക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കാനഡയുടെ സെന്‍സസ് ഡാറ്റ റിപ്പോര്‍ട്ട്.  ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കാനറിയുന്ന ആളുകളുടെ ശരാശരി വരുമാനം 60,550 ഡോളര്‍ ആണെന്ന് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് 55,250 ഡോളറും ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കാന്‍ അറിയുന്നവര്‍ക്ക് 43,040 ഡോളറും ലഭിക്കുന്നതായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കാനഡ പറയുന്നു.

കാനഡയിലെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും വരുമാനത്തില്‍ ഈ വ്യത്യാസം കാണാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും ക്യുബെക്കിലാണ് ഇത് കൂടുതല്‍ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സെന്‍സസ് ഡാറ്റയില്‍ മോണ്‍ട്രിയലില്‍ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ ഈ ഭാഷകളില്‍ ഒന്ന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാള്‍ ശരാശരി 40 ശതമാനം കൂടുതല്‍ സമ്പാദിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ജീവനക്കാര്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും, മോണ്‍ട്രിയലിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രതിവര്‍ഷം ശരാശരി 43,280 ഡോളര്‍ സമ്പാദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ട് ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ സമപ്രായക്കാര്‍ ശരാശരി 60,650 ഡോളര്‍ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. 

ടൊറന്റോയില്‍, ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ ശരാശരി 59,600 ഡോളര്‍ സമ്പാദിക്കുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശരാശരി 78,400 ഡോളര്‍ ലഭിക്കുന്നതായി ഡാറ്റ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഏകദേശം 32 ശതമാനം വ്യത്യാസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍, രാജ്യത്തുടനീളം ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായി ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യുക്കോണ്‍ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും ഫ്രഞ്ച് മാതൃഭാഷയായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അനുപാതം 2016 നും 2021 നും ഇടയില്‍ കുറഞ്ഞതായും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് കാനഡ സെന്‍സസ് ഡാറ്റ കണ്ടെത്തി.