എയർ ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നു

By: 600021 On: Jul 30, 2022, 4:09 PM

എയർ ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസ്  അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. ഇനി കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലായിരിക്കും ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുക. വയനാട് റോഡിൽ ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിക്കു സമീപം വൈ.എം.സി.എ ക്രോസ് റോഡിന് എതിർവശത്ത് എരോത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റി റിസർവേഷൻസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓഫീസാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അടയ്ക്കുന്നത്.
 
കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ  തുടങ്ങുമെന്നു സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ അറിയിച്ചു. രാവില 10 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് പ്രവർത്തനസമയം. 0483 2710180, 0483 2715646 എന്നീ  നമ്പറുകളിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.