വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള യാത്രാ പാസുകളുമായി കൊച്ചി മെട്രോ

By: 600021 On: Jul 22, 2022, 3:13 PM

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ കൊച്ചി മെട്രോ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചു രണ്ട് പുതിയ പാസുകള്‍ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനമായി. 50 രൂപയുടെ ഡേ-പാസ്സും 1000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പാസുമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ പുറത്തിറക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം.
 
അന്‍പത് രൂപയുടെ ഡേ പാസ് ഉപയോഗിച്ച്  ഒരു ദിവസം എത്ര ദൂരവും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. 1000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസം ഏത് ദൂരവും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം. പാസ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെത്തി കാര്‍ഡുകള്‍ റീചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  സ്‌കൂള്‍/കോളേജ് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കാണിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ മാസം 25 മുതല്‍ പാസുകള്‍ വാങ്ങാമെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ അറിയിച്ചു.