ഇന്ത്യയിൽ ജി.എസ്‌.ടി നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ നിലവിൽ വന്നു

By: 600021 On: Jul 20, 2022, 8:02 AM

രാജ്യത്ത് ജി.എസ്‌.ടി കൗണ്‍സിലിന്‍റെ 47-ാം യോഗത്തില്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജി.എസ്‌.ടി നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. അരി, ഗോതമ്പ്, ചോളം, പൊരി, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, പരിപ്പ്‌ ,ഓട്‌സ് ആട്ട / മാവ് സൂജി/റവ തൈര് ലസി തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താവ് കടകളിൽ നിന്ന് ബ്രാന്‍ഡോ ലേബലോ പതിക്കാത്ത, മുൻകൂട്ടി പാക്ക് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ , ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് യാതൊരു നികുതിയും നൽകേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതേസമയം, സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെയും മറ്റും മുൻകൂട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത ഇതേ ഇനം സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി നൽകേണ്ടിയും വരും.