ഡൽഹിയിലെ കാറുകളിൽ ഇന്ധനം വ്യക്തമാകുന്നതിന് കളർ കോഡ് സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കാൻ നിർദേശം

By: 600021 On: Jul 20, 2022, 7:15 AM

ഡൽഹിയിൽ ഓടുന്ന കാറുകളിലെ ഇന്ധനം വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറുകൾ നിർബന്ധമാക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ. വിവിധ തരം ഇന്ധനം വ്യക്തമാക്കുന്ന കളർ കോഡുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളാണ് വാഹനങ്ങളിൽ പതിക്കേണ്ടത്. ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കറും പെട്രോൾ, സി.എൻ.ജി. ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇളം നീല സ്റ്റിക്കറുകളുമാണ് പതിക്കേണ്ടത്.
 
മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പരിശോധന സമയത്ത് ദൂരെനിന്ന് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം തിരിച്ചറിയാനാണ് സ്റ്റിക്കർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് 5,500 രൂപ പിഴയിടാക്കും. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 13- ലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്രോമിയം അധിഷ്ഠിത ഹോളോഗ്രാം സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു.
 
പുതിയ ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ (ജി.ആർ.എ.പി) ഭാഗമായി എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡുകളിൽനിന്ന് നിരോധിക്കുന്ന പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സ്റ്റിക്കറുകൾ സഹായപ്രദമാകും. ഡൽഹിയിൽ 9,87,660 ഡീസൽ വാഹനങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബി.എസ്-4 പ്രകാരമല്ലാത്ത സ്വകാര്യ കാറുകളുടെ എണ്ണം 4,16,103 ആണ്. പുതിയ ജി.ആർ.എ.പി നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം കളർ-കോഡഡ് ഇന്ധന സ്റ്റിക്കറുകളുടെ നടപ്പാക്കലാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. സ്റ്റിക്കർ പതിക്കാൻ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഡീലറെ സമീപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ www.bookmyhsrp.com. എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി സ്റ്റിക്കർ ബുക്ക് ചെയ്യാം.