17.7 അടി നീളവും 215 പൗണ്ട് തൂക്കവുമുള്ള പൈത്തണിനെ പിടികൂടി

By: 600084 On: Jun 22, 2022, 5:16 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ്.

നേപ്പിൾസ് (ഫ്ലോറിഡ) : ഫ്ലോറിഡയിൽ പൈത്തണിനെകുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ പതിനെട്ട് അടിയോളം നീളവും, 215 പൗണ്ട് തൂക്കവുമുള്ള പൈത്തണിനെ പിടികൂടി. ഫ്ലോറിഡയിൽ ഇതുവരെ  പിടികൂടിയിട്ടുള്ള പൈത്തണുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണിത്. എവർഗ്ലേയ്ഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ പിടികൂടിയത്.  ഇതിനു മുൻപ് പിടികൂടിയ  പൈത്തണിന് 30 പൗണ്ട് തൂക്കം കുറവായിരുന്നു.

സാധാരണ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നു പിടികൂടുന്ന പൈത്തണുകൾക്ക് ആറു മുതൽ 10 അടിവരെയാണ് വലിപ്പം. പൈത്തണിന് 20 അടിവരെ നീളം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം പെരുമ്പാമ്പിനെ 1970 ലാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത്.

2000 മുതൽ ഇതുവരെ ഫ്ലോറിഡാ ഫിഷ് ആന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് 15,000 പെരുമ്പാമ്പുകളെ കൊല്ലുകയോ, നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവർഗ്ലേയ്ഡ് പൈതോൺ ഹണ്ടിഡ് സീസണിൽ ഇതിനെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലവും നൽകുന്നുണ്ട്.