നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി സെപ്റ്റബർ 4 ന് നടക്കും

By: 600002 On: Jun 20, 2022, 5:33 PM

മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി സെപ്തംബർ 4 ന്  നടക്കും. മുൻപ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് വള്ളംകളി സ്ഥിരമായി നടത്തിയിരുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിന്റെ ഭാഗമായാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി നടക്കുക.
 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജലമേളകളിലൊന്നായ നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ കേരളാ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ചുണ്ടൻവള്ളംകളി മത്സരത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.