'അമേരിക്കൻ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമും ,911 എമർജൻസി കോൾസെന്ററും' സവാരി ബൈ ഷിനോദ് മാത്യൂ.

By: 600087 On: Apr 22, 2022, 4:41 PM

 

അമേരിക്കൻ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഷിനോദ് മാത്യൂ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ. അമേരിക്കൻ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമും ,911 എമർജൻസി കോൾസെന്ററും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കാം..!!