2021-ൽ ബൈഡനേക്കാൾ ഇരട്ടി വരുമാനം കമല ഹാരിസിന് 

By: 600084 On: Apr 21, 2022, 6:30 AM

പി.പി.ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡി.സി: ഏപ്രിൽ 18-ന് ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം കഴിഞ്ഞതോടെ ബൈഡന്റെയും കമലാ ഹാരിസിന്റെയും ഫെഡറൽ ടാക്സ് റെക്കോർഡുകൾ പുറത്തു വിട്ടു. ഫെഡറൽ ടാക്സ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അവസാന രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സാധാരണയായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർ അവരുടെ ടാക്‌സിന്റെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാറുള്ളത്.

പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും ജിൽ ബൈഡനും 610,702 ഡോളറാണ് 2021-ൽ വരുമാനമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 150,439 ഡോളറാണ് ഫെഡറൽ ഇൻകം ടാക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 24.6 ശതമാനമാണ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2021-ൽ ബൈഡനും ഭാര്യയും കൂടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് 17,394 ഡോളറാണ്. 

16,555,63 ഡോളറാണ് കമല ഹാരിസിന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും 2021-ലെ ഗ്രോസ് ഇൻകം. ഇവർ ഫെഡറൽ ടാക്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 523,371 ഡോളറാണ്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് 22,100 ഡോളറാണ്. ഇവരുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് 31 ശതമാനമായിരുന്നു. 

പൊതു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് മുതൽ, കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായി ബൈഡന്റെ ടാക്സ് വിവരങ്ങൾ പൊതു ജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫെഡറൽ ടാക്സ് കണക്കുകൾ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബൈഡൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിള്ള നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായിട്ടാണ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ പരസ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നത്.