ചെർപ്ലശ്ശേരി കുളക്കാട് പിലാക്കൂട്ടത്തിൽ രാമൻകുട്ടി (81) നിര്യാതനായി

By: 600007 On: Jan 9, 2022, 5:48 AM

 കാൽഗറി:     ചെർപ്ലശ്ശേരി കുളക്കാട് പിലാക്കൂട്ടത്തിൽ  അമേറ്റിക്കര അനുഗ്രഹയിൽ രാമൻകുട്ടി (81) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ  നടത്തി. പരേതന്റെ ഭാര്യ ജാനകി. മക്കൾ ഋഷികുമാർ പിലാക്കൂട്ടത്തിൽ , അനിത സന്തോഷ്  , മരുമക്കൾ ജിഷാ ഋഷി, സന്തോഷ് ഗോപാലൻ . ചെറുമക്കൾ  അനന്യ ഋഷി, ആരവ് ഋഷി, അഭിനയ സന്തോഷ് എന്നിവർ.  മക്കളും  കുടുംബവും കാനഡ കാൽഗറിയിൽ .

News Content: Cherplassery Ramankutty Obituary