'തട്ടുകട ബോണ്ട' തയ്യാറാക്കാം

By: 600054 On: Dec 17, 2021, 4:38 PM

തട്ടുകട രുചിയിൽ അടിപൊളി  ബോണ്ടാ അഥവാ ഉണ്ടംപൊരി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അതേ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ തയ്യാറാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..!!