ക്രിസ്തുമസ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം..!

By: 600057 On: Dec 9, 2021, 5:02 PM

വരുന്ന ക്രിസ്തുമസിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെയുണ്ടാക്കിയ ഒരടിപൊളി കേക്ക് ആയാലോ..? വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..,