സിത്താരയുടെ ഒരു അവാർഡ് ഗാനം കേൾക്കാം അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ.

By: 600005 On: Nov 21, 2021, 6:02 PM

സെല്ലുലോയിഡ് സിനിമയിൽ സിത്താര ആലപിച്ച് അവാർഡ് നേടിയ ഗാനം അസ്‌നയുടെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാം...!!