സൗജന്യ വൈദ്യുതി പരിധി ഉയര്‍ത്തി

By: 600007 On: Nov 17, 2021, 5:13 PM

സൗജന്യ വൈദ്യുതി പരിധി 30 യൂണിറ്റാക്കി ഉയര്‍ത്തി. 20 യൂണിറ്റ് വരെയായിരുന്ന സൗജന്യ വൈദ്യുതി പരിധിയാണ് 30 യൂണിറ്റാക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം.  നേരത്തെ തന്നെ ഈ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ കെഎസ്ഇബിക്ക് മുന്നില്‍ വെച്ചിരുന്നു.  ബിപിഎല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 40 യൂണിറ്റ് വരെ 1.50 രൂപ എന്നത് 50 യൂണിറ്റ് വരെയാക്കിയും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

Content Highlights: Kerala raised the free eletcrictiy limit