തോക്ക് അക്രമം പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് സർജൻ ജനറൽ വിവേക് മൂർത്തി

By: 600084 On: Jun 27, 2024, 5:36 PM

പി പി  ,ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

വാഷിംഗ്ടൺ: രാജ്യത്ത് തോക്ക് അക്രമം ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയായി ജൂൺ 25 ന് സർജൻ ജനറൽ വിവേക് മൂർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ തോക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളും അവയുടെ കാസ്‌കേഡിംഗ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളും തടയാൻ അമേരിക്കക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് കറുത്തവർഗക്കാരായ അമേരിക്കക്കാർ, യുവ അമേരിക്കക്കാർ എന്നിവരോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

“തോക്ക് അക്രമം ഒരു അടിയന്തര പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയാണ്, ഇത് നിരവധി അമേരിക്കക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വേദനയ്ക്കും അഗാധമായ ദുഃഖത്തിനും കാരണമായി,” അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വിനാശകരവും ദൂരവ്യാപകവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും കൂടുതൽ ഗവേഷണ ധനസഹായം, മെച്ചപ്പെട്ട മാനസികാരോഗ്യ പ്രവേശനം എന്നിവ .തോക്ക് അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ ഉപദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ ഉന്നത പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിവേക് മൂർത്തി ദോഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിത സംഭരണം പോലുള്ള മറ്റ് നടപടികളും. നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് തോക്ക് അക്രമത്തിൻ്റെ ആഘാതം - പ്രതിവർഷം 50,000 ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് മൂർത്തി പറഞ്ഞു. 

വെടിയേറ്റ് അതിജീവിച്ച ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയും തോക്ക് അക്രമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരേയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരേയും വാർത്തകളിലൂടെ അറിയുന്നവരേയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു മൂർത്തി കൂട്ടിചേർത്തു.