ടാറ്റയോളം വിശ്വാസം മറ്റാരോടുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് ഇന്ത്യ; രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയുള്ള ബ്രാൻഡ് ഇതുതന്നെ

By: 600007 On: Jun 27, 2024, 4:32 PM

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയുള്ള ബ്രാന്‍റെന്ന പദവി നില നിര്‍ത്തി ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്. ബ്രാന്‍റ് വാല്വേഷന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി സ്ഥാപനമായ ബ്രാന്‍റ് ഫിനാന്‍സ് തയാറാക്കിയ പട്ടികയിലാണ് ടാറ്റയുടെ ഈ നേട്ടം. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്‍ഫോസിസും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എച്ച്ഡിഎഫ്സി ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഉള്ളത്. ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബ്രാന്‍റ് മൂല്യമുള്ള ടാജ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടയാളമാണെന്ന് ബ്രാന്‍റ് ഫിനാന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ബ്രാൻഡിനെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉള്ള ധാരണയിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടാനുള്ള കഴിവാണ് ബ്രാൻഡ് മൂല്യം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബ്രാന്‍റെന്ന സ്ഥാനം ടാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടാജ് ഹോട്ടല്‍സിനാണ്.