അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം: പുതിയ പഠന പെര്‍മിറ്റുകളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറഞ്ഞു

By: 600002 On: Jun 24, 2024, 12:13 PM

 

അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള പുതിയ പഠന പെര്‍മിറ്റുകളുടെ പ്രോസസിംഗ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 2024 നും 2026 നും ഇടയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇമിഗ്രേഷന്‍ റെഫ്യൂജീസ് ആന്‍ഡ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ് കാനഡ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് ഇടിവിന് കാരണമെന്ന് ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകളിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. ഈ വര്‍ഷം 292,000 സ്റ്റഡി പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാനാണ് ഐആര്‍സിസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അനുവദിച്ച 404,668 സ്റ്റഡി പെര്‍മിറ്റുകളില്‍ നിന്നും 28 ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താന്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മൊത്തം 552,095 അപേക്ഷകള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യണം. ജനുവരി മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് 152,000 സ്റ്റഡി പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്തു. ഇതില്‍ 76,000 എണ്ണം അംഗീകരിച്ചു. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള അംഗീകാര നിരക്കിനേക്കാള്‍ 50 ശതമാനം കുറവാണ്.