പത്ത് കൽപ്പനകൾ ലൂസിയാന ക്ലാസ് മുറികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം, ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചു

By: 600084 On: Jun 20, 2024, 7:40 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

ലൂസിയാന : ലൂസിയാനയിലെ എല്ലാ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറികളിലും പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന  ബില്ലിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർ ജെഫ് ലാൻഡ്രി ബുധനാഴ്ച ഒപ്പുവെച്ചു. ഇതോടെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി ലൂസിയാന മാറി.

കിൻ്റർഗാർട്ടൻ മുതൽ സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ പൊതു ക്ലാസ് മുറികളിലും "വലിയതും എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതുമായ ഫോണ്ടിൽ" പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നിയമനിർമ്മാണം നിർബന്ധിക്കുന്നു.

നിയമത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ പുതിയ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവർ  ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, നിയമനടപടികൾ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ നടപടിയുടെ ഉദ്ദേശം കേവലം മതപരമല്ലെന്നും അതിന് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും വക്താക്കൾ പറയുന്നു.

നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ, പത്ത് കൽപ്പനകളെ "നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ദേശീയ സർക്കാരിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന രേഖകൾ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പത്ത് കൽപ്പനകൾ "ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു" എന്ന് വിവരിക്കുന്ന നാല് ഖണ്ഡികകളുള്ള "സന്ദർഭ പ്രസ്താവന" യുമായി ഡിസ്പ്ലേകൾ 2025-ൻ്റെ തുടക്കത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.