ഫോർട്ട് വർത്ത് ഭക്ഷണശാലകളിൽ പരിശോധന ഈച്ചകൾ, കൊതുകുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി

By: 600084 On: Jun 17, 2024, 2:12 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

ഫോർട്ട് വർത്ത്: ടാരൻ്റ് കൗണ്ടി നഗരങ്ങളിലെ, ഭക്ഷണശാലകളിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈച്ചകളും കൊതുക്കളും കാണപ്പെട്ടു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഫോർട്ട് വർത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് അടച്ചു.

മേയ് 19 മുതൽ ജൂൺ ഒന്നുവരെ 146 പരിശോധനകളാണ് നടന്നത്. ഫോർട്ട് വർത്ത്, ആർലിംഗ്ടൺ, യൂലെസ്, നോർത്ത് റിച്ച്‌ലാൻഡ് ഹിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവ ഒഴികെ ടാരൻ്റ് കൗണ്ടിയിലെ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും ടാരൻ്റ് കൗണ്ടി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പരിശോധിക്കുകയും സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്കോറുകൾ ഒരു ഡിമെറിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മൊത്തം 29 കവിയുമ്പോൾ, ഒരു തുടർ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. കെല്ലറിലെ 2041 റൂഫ് സ്നോയിലെ തായ് പാചകരീതിക്ക് 36 ഡീമെറിറ്റുകൾ ലഭിച്ചു, കൂളറുകൾ സുരക്ഷിതമായ താപനില നിലനിർത്താത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ മാനേജർ സ്വമേധയാ ഈ സൗകര്യം അടച്ചു. ഇത് വീണ്ടും തുറക്കുകയും 13 ഡീമെറിറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.