കുട്ടിയുമായി ഫോർട്ട് വർത്ത് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു എഫ്ബിഐ

By: 600084 On: Jun 15, 2024, 4:12 PM

പി പി  ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

ഡാളസ് : ഫോർട്ട് വർത്ത് ബാങ്ക് കവർച്ചക്കാരനെ തിരിച്ചറിയാൻ എഫ്ബിഐ അടിയന്തിരമായി പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഡാലസ്-2024 ജൂൺ 6-ന് ടെക്‌സാസിലെ ഫോർട്ട് വർത്തിൽ നടന്ന ബാങ്ക് കവർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ അജ്ഞാത ബാങ്ക് കൊള്ളക്കാരനെ തിരിച്ചറിയാൻ എഫ്ബിഐയുടെ ഡാളസ് ഡിവിഷൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10ഓടെയാണ് വർത്തിലെ ആൻഡേഴ്സൺ ബൊളിവാർഡിലുള്ള വാൾമാർട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കൺവീനിയൻസ് ബാങ്ക് ശാഖയിൽ കവർച്ച നടന്നത്. കവർച്ചക്കാരൻ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായി ബാങ്ക് ടെല്ലർ കൗണ്ടറിലേക്ക് നടന്നു, തുടർന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ടെല്ലർക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് നൽകി. യു.എസ്. കറൻസിയുടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന തുക ലഭിച്ച ശേഷം, കുട്ടിയെയും ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിനെയും എക്സിറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു, തുടർന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയെ ചുമലിലേറ്റി  സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു.

35 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള, 5'7" മുതൽ 5'9 വരെ നീളമുള്ള, മെലിഞ്ഞ ശരീരഘടനയുള്ള ഒരു വെളുത്ത പുരുഷൻ എന്നാണ് കൊള്ളക്കാരനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു ബേസ്ബോൾ തൊപ്പി, കറുത്ത സൺഗ്ലാസുകൾ, ഒരു മൾട്ടി-കളർ "ഫിഷിംഗ് ഷർട്ട്", കാക്കി നിറമുള്ള കാർഗോ ഷോർട്ട്സ്, "ഹേ ഡ്യൂഡ്" ഷൂസ് എന്നിവ ധരിച്ചിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, 972-559-5000 എന്ന നമ്പറിൽ FBI ഡാളസിനെ വിളിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഒരു നുറുങ്ങ് സമർപ്പിക്കാം: tips.fbi.gov.

ടിപ്‌സ്റ്ററുകൾ അജ്ഞാതരായി തുടരാം.

കൂടുതൽ ഫോട്ടോകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും, https://bankrobbers.fbi.gov/dallas/2024-06-11.308186 സന്ദർശിക്കുക.