മെത്താം ഫെറ്റാമൈൻ പോസിറ്റീവ് അടങ്ങിയ ബോങ് വാട്ടർ കാറിൽ, യുവതിക്ക് 30 വർഷം വരെ തടവ്

By: 600084 On: Jun 14, 2024, 2:35 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

മിനസോട്ട: മിനസോട്ടയിലെ ട്രാഫിക് സ്റ്റോപ്പിൽ മയക്കുമരുന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വാഹനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജെസീക്ക ബെസ്‌കെക്ക് 30 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ലെങ്കിലും  മയക്കുമരുന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ  അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബോംഗ് വെള്ളത്തെ നിയന്ത്രിത പദാർത്ഥമായി കണക്കാക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയമത്തിനു  മാറ്റമില്ല മിനസോട്ട റിഫോർമർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഫാർഗോയിലെ ജെസീക്ക ബെസ്‌കെയെ മെയ് 8 ന് മിനസോട്ടയിലെ പോൾക്ക് കൗണ്ടിയിൽ അമിതവേഗതപോയിരുന്ന  കാറിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് മണക്കുന്നതായും വാഹനം പരിശോധിച്ചതായും ഔട്ട്‌ലെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

യുവതിയുടെ കയ്യിൽ മെത്തിന് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ച മൂന്ന് മയക്കുമരുകൾ  കൈവശമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.  ബോങ്, "ക്രിസ്റ്റൽ പദാർത്ഥം" അടങ്ങിയ ഗ്ലാസ് പാത്രം, പൈപ്പുകൾ എന്നിവയും  കണ്ടെത്തിയതായി മിനസോട്ട റിഫോർമർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറ്റകരമല്ലാതാക്കി.

പക്ഷേ, ബോങ് വെള്ളത്തെ നിയന്ത്രിത പദാർത്ഥമായി കണക്കാക്കുന്ന നിലവിലുള്ള നിയമം പിൻവലിച്ചില്ല. കൂടാതെ, ഫസ്റ്റ്-ഡിഗ്രി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആർക്കും 30 വർഷം വരെ തടവോ ഒരു മില്യൺ ഡോളറിൽ കൂടാത്ത പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം.

കോടതി രേഖകളിൽ, കണ്ടെത്തിയ ബോംഗും മറ്റ് വസ്തുക്കളും സാമഗ്രികളാണെന്ന് ബെസ്കെ എഴുതി. കാസിനോയിൽ നിന്ന് നേടിയ തൻ്റെ വാഹനവും പണവും "ജപ്തിക്ക് വിധേയമല്ലാത്തതിനാൽ" തിരികെ നൽകാനും ബെസ്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് ബെസ്‌കെ പറഞ്ഞു.