ബിരുദദാന പ്രസംഗത്തിൽ യേശുവിനെ പരാമർശിച്ചു കൗമാരക്കാരന് ഡിപ്ലോമ നിഷേധിച്ചു

By: 600084 On: May 30, 2024, 4:10 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

കെൻ്റക്കി: കെൻ്റക്കി കാംബെല്ലിലെ ഒരു ഹൈസ്‌കൂൾ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡിപ്ലോമ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാരംഭ പ്രസംഗത്തിനിടെ സ്‌ക്രിപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചു.

കാംബെൽ കൗണ്ടി ഹൈസ്‌കൂൾ ബിരുദധാരിയായ മൈക്ക പ്രൈസ് തൻ്റെ "കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്" ബഹുമാനവും മഹത്വവും നൽകുന്നതിനായി തൻ്റെ മുൻകൂർ-അംഗീകൃത പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു  പറഞ്ഞു "അവൻ വെളിച്ചമാണ്, അവൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ്," പ്രൈസ് പറഞ്ഞു.

"ക്ലാസ്, ഇന്ന് സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷകനുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം. അവൻ പറയും. നിനക്ക് സത്യവും വഴിയും ജീവിതവും തരൂ." നിങ്ങൾക്ക് [ഇവിടെ] കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിൽ പ്രൈസ് പറഞ്ഞു.

താൻ തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും സ്‌കൂൾ ചുമത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും താൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും."ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാണ്, ഞാൻ സ്കൂൾ നയത്തിനും സ്കൂൾ നിയമങ്ങൾക്കും എതിരാണ്,"  "ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്."അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂൾ അവനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാൽ വിശ്വാസാധിഷ്‌ഠിത സന്ദേശത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സൂപ്രണ്ട് ഷെല്ലി വിൽസൺ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.