ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ മരണത്തിന് ശനിയാഴ്ച നാല് വർഷം

By: 600084 On: May 26, 2024, 4:37 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

മിനിയാപൊളിസ് : ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ മരണത്തിന് ശനിയാഴ്ച നാല് വർഷം തികയുന്നു. 2020-ലെ ഈ ദിവസമാണ് ഡെറക് ഷോവിൻ എന്ന വെള്ളക്കാരനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒമ്പത് മിനിറ്റിലധികം ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നത്. 

“നാലു വർഷം മുമ്പ്, മിനിയാപൊളിസിൽ ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. "എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല" എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പോലീസ് ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു, ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ വീഡിയോയിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുകയും ചെയ്തു, ഇത് രോഷത്തിനും രാജ്യവ്യാപകമായി മാറ്റത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായി. മിനിയാപൊളിസ് മേയർ ജേക്കബ് ഫ്രേ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി, ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം, "ഞങ്ങൾ മാറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നഗരമായും ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിലും സ്ഥിരമായി ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. പോലീസിംഗിനെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. മിനിയാപൊളിസിന് വേണ്ടി, പക്ഷേ മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി." 

കമ്മ്യൂണിറ്റിയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നഗരത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തു. തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മരണശേഷം താൻ കണ്ട മാറ്റത്തിൻ്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഫിലോനിസ് ഫ്ലോയിഡ് സംസാരിച്ചു, ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫെഡറൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ കോൺഗ്രസിലെ തൻ്റെ നിരാശ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പ്രകടിപ്പികുകയും ചെയ്തു.