ചെങ്കിസ് ഖാന്‍റെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി

By: 600007 On: Apr 1, 2024, 8:21 AM

 

 

ലോകം വിറപ്പിച്ച ആദ്യ ഭരണാധികാരിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മംഗോളിയന്‍ സാമ്രാജ്യാധിപന്‍ ചെങ്കിസ് ഖാന്‍റെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തി. 13 -ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെങ്കിസ് ഖാന്‍റെ ശവകുടീരം ഇതുവരെ അജ്ഞാതമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ മംഗോളിയയിലെ കെന്‍റി പ്രവിശ്യയിലെ ഒനോൻ നദിക്ക് സമീപം റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം നിരവധി പുരാതന അസ്ഥികൂടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നാലെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യപതി എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഉടമയായ ചെങ്കിസ് ഖാന്‍റെ ശവകുടീരമാണ് അതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് ആര്‍ക്കിയോളജി വേള്‍ഡ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.