15 സെക്കന്റ് മാത്രമുള്ള വോയിസ് ക്ലിപ് മതി, ശബ്ദം പുനഃനിർമിക്കാൻ ഓപൺ എഐ

By: 600007 On: Mar 31, 2024, 7:35 AM

ന്യൂയോർക്ക്: ഒരാളുടെ ശബ്ദം പുനർനിർമ്മിക്കാനാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺ എ ഐ. ചുരുക്കം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായാണ് നിലവിൽ 'വോയ്‌സ് എഞ്ചിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വെറും 15 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരാളുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് അതേ ശബ്ദം നിർമിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് വോയ്‌സ് എഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത. 15 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വോയ്‌സ് ക്ലിപ്പും ഒരു പാരഗ്രാഫ് കുറിപ്പും അപ് ലോഡ് ചെയ്താൽ  അതേ ശബ്ദത്തിൽ വോയിസ് എഞ്ചിൻ ആ കുറിപ്പ് വായിക്കും. ഭാഷയേതാണ് എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമേയല്ല. ഇപ്പോൾ വോയിസ് എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. വൈകാതെ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.