ഇന്ന് ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം

By: 600007 On: Mar 24, 2024, 5:31 AM

 

ഇന്ന് ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം (World Tuberculosis Day). ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഒന്നായി ക്ഷയരോഗം (ടിബി) ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ഇത് പ്രതിവർഷം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 24 ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം ഈ രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്.