യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം റെക്കോർഡ് തകർച്ചയിലേക്ക്

By: 600084 On: Mar 23, 2024, 5:12 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

ന്യൂയോർക് / മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ രൂപ മാർച്ച് 22 നു വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ റെക്കോർഡിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു,  പ്രാദേശിക ഡോളറിൻ്റെ വർധിച്ച  ഡിമാൻഡാണ്  കാരണമെന്നു വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.

രൂപയുടെ മൂല്യം 83.43 എന്ന ഇൻട്രാ-ഡേ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു, 83.4250 ൽ അവസാനിച്ചു. സെഷൻ്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുന്ന ശക്തമായ ഡോളർ ബിഡ്ഡുകളാണ് രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ റെക്കോർഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്, കൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ (ആർബിഐ) "ആശ്ചര്യകരമായ അഭാവം" ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിലെ വിദേശനാണ്യ വിനിമയ വ്യാപാരി പറഞ്ഞു.

രൂപയുടെ സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ആർബിഐ നേരത്തെ സെഷനിൽ 83.38-83.39 നിലവാരത്തിന് അടുത്ത് ഡോളർ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു.