'ഫ്ലോറിഡയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കു സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ' ഗവർണർ വീറ്റോ ചെയ്തു

By: 600084 On: Mar 2, 2024, 5:05 PM

പി പി ചെറിയാൻ, ഡാളസ് 

തലഹാസി(ഫ്ലോറിഡ) - ഫ്ലോറിഡയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കായി കർശനമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ഗവർണർ റോൺ ഡിസാൻ്റിസ് വെള്ളിയാഴ്ച വീറ്റോ ചെയ്തു. 14-ഉം 15-ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളെ നിരോധിക്കും.

ഈ വ്യവസ്ഥ യഥാർത്ഥ നയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമായ വ്യതിയാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ഡിസാൻ്റിസും റെന്നറും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഫലമായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണറുടെ ആശങ്കകളെ നീക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോഴും ഡിസാൻ്റിസ് താൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സൂചന നൽകി, നിർദ്ദേശം തടയാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഈ നീക്കത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സെനറ്റർമാർ, ഗവർണറുമായി ഒരു കരാറിലെത്തിയതിന് ശേഷം നിയമനിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും നിർദ്ദേശം മാറ്റാനുള്ള ഒരു പാത തുറന്നുകൊടുത്തു.