വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാജ്യത്ത് 97 കോടി വോട്ടർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

By: 600021 On: Feb 10, 2024, 9:04 PM

വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാജ്യത്തുടനീളം 97 കോടി വോട്ടർമാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഇസിഐ) അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്‌ട്രേറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ എന്നാണ് കമ്മീഷൻ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2019 മുതൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വോട്ടർമാരിൽ ആറ് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഗ്രഹ റിവിഷൻ 2024 (എസ്എസ്ആർ 2024) സമയത്ത് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുരുഷ വോട്ടർമാരെ മറികടന്നതായി കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. 18 നും 29 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള രണ്ട് കോടിയിലധികം യുവ വോട്ടർമാരെ കമ്മീഷൻ ഡാറ്റയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യരായ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ തുടർച്ചയായ അപ്‌ഡേറ്റിന് കീഴിൽ വോട്ടറായി എൻറോൾ ചെയ്യാമെന്ന് കമ്മീഷൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.