രാജ്യത്ത് കാമ്പസ് തുറക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആദ്യ വിദേശ സര്‍വകലാശാല

By: 600021 On: Feb 8, 2024, 7:33 PM

യു.ജി.സി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വിദേശ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിന് അപേക്ഷയുമായി  മലേഷ്യയിലെ ലിങ്കൺ സർവകലാശാല. ഹൈദരാബാദിൽ ക്യാമ്പസ് തുറക്കാനുള്ള  അനുമതി സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ നല്‍കുന്നതിനായി യുജിസി അഞ്ചംഗ കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച അപേക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റി ഉടനെ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.  കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് ക്യാമ്പസ് തുറക്കാൻ വിദേശ സര്‍വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് യുജിസി താൽപര്യപ്പത്രം ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക വെബ്‍പോര്‍ട്ടലും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.