സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ നല്ലതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു.

By: 600021 On: Feb 7, 2024, 2:15 AM

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കാനും , സ്വകാര്യ സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാനുമുള്ള ബജറ്റ് നിര്‍ദേശത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ നല്ലതാണെന്നും ശക്തമായ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാകും സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ അനുവദിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുന്നേ ഉള്ള ആലോചനയാണെന്നും സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ തുടങ്ങാൻ എടുത്ത തീരുമാനം വൈകിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.