സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് കേരളത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിനന്ദനം

By: 600021 On: Feb 3, 2024, 5:16 AM

സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍  വിജയകരമായ മാതൃകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ദക്ഷിണ പൂര്‍വേഷ്യന്‍ റീജിയണല്‍ വര്‍ക്ക്‌ഷോപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ്  ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. വീടുകളില്‍ സാന്ത്വന പരിചരണം നല്‍കുന്നതുള്‍പ്പെടെ വിവിധ ശൃംഖലകളിലൂടെയാണ്  കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വളര്‍ച്ച.പ്രാഥമികാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ സേവന സന്നദ്ധരായ നഴ്‌സുമാര്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിനും സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനും ശക്തമായ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതാണ് കേരള മോഡല്‍. അർഹരായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഗുണമേന്മയുള്ളതും  സാമൂഹികാധിഷ്ഠിതവുമായ സാന്ത്വന ഗൃഹ പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ  സാന്ത്വന പരിചരണ നയത്തിലെ  ലക്ഷ്യമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തിയതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ…