ഇന്ത്യ റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 80 ആയി ഉയർത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ്;പട്ടികയിൽ അഞ്ച് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി

By: 600021 On: Feb 1, 2024, 2:47 AM

റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 80 ആയി ഉയർത്തിയതായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കൂടി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 75ൽ നിന്ന് 80 ആയി വർധിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിന് രണ്ട് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് നടപടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് നൽകിയ ഊന്നൽ ഇന്ത്യയുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലെ മാതൃകാപരമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്ത അമൃത് ധരോഹർ പദ്ധതിയിൽ ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റാംസർ സൈറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഇടം നേടിയ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശ്രീ യാദവ് അഭിനന്ദിച്ചു.