സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനിയും ഭൂപേന്ദർ യാദവും

By: 600021 On: Jan 31, 2024, 2:35 AM

വനിതാ തൊഴിലാളി പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനിയും ഭൂപേന്ദർ യാദവും സംയുക്തമായി ജീവനക്കാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ 'വികസിത് ഭാരതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ഫോഴ്‌സിലെ സ്ത്രീകൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കായി പൊതുവായ ജോലി സൗകര്യങ്ങൾ, ഡോർമിറ്ററികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിത വർക്കിംഗ് വുമൺ ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കാൻ വൻകിട, MSME തൊഴിലുടമകളെ ഉപദേശം ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദേശം . ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി, ഈ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്നതിന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയും നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഓരോ തൊഴിലുടമയും അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. 2017-18 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2022-23ൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് 13 ശതമാനം വർധിച്ച് 37 ശതമാനമായി വർധിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലും 32 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 29 കോടി അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ ഇശ്രം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ 53 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണെന്നും യാദവ് പറഞ്ഞു.