മൂടൽമഞ്ഞുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാൻ എയർപോർട്ടുകൾ വാർ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു

By: 600021 On: Jan 17, 2024, 7:24 PM

മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം വിമാന സർവീസുകളുടെ തടസ്സങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിമാനത്താവളങ്ങളും എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ആറ് മെട്രോ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വാർ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും മതിയായ സിഐഎസ്എഫിൻ്റെ ആളുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളും (എസ്ഒപി) സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആവശ്യകതകളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം വിമാനങ്ങൾ വൈകിയതിനാൽ യാത്രക്കാരുടെ അസൗകര്യം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്നലെ എയർലൈനുകൾക്കായി എസ്ഒപികൾ നൽകിയിരുന്നു.